top of page
IMG_0019.JPG
IMG_0055.JPG
IMG_0020.JPG
IMG_0030.JPG
IMG_0051.JPG

Publikasjoner

Presentasjoner på Nordic Adaptation Conference

24.10.2018

Rapport fra Edinburgh-workshop

27.03.2018

Kommentar: Havforsuring en oversett konsekvens av klimaendring?

18.01.2018

 Grete K. Hovelsruds skriver om havforsuring i High North News

Innlegg om AcidCoast på fagdag om Havforsuring

14. september 2017

Miljødirektoratet arrangerte fagdag om havforsuring og prosjektet ble presentert

Foredrag om AcidCoast på den Nordiske klimatipasningskonferansen

30. august 2016

Hva er havforsuring, og hvorfor bør kystsoneforvaltningen bry seg om dette temaet? Se presentasjonen Halvor Dannevig holdt på konferansen 4th Nordic Conference on Climate Change Adaptation i Bergen i august 2016.

Poster om AcidCoast

30. august 2016

Kan aktørene som inngår i forvaltningen av den norske kystsoneforvaltningen alt nå forholde seg til at havet blir surere? Hva kan de lære av forvaltningens arbeid med klimatilpasning? Posteren ble laget til en forskerkonferanse i 2016.

Faktaark om havforsuring

15. august 2016

Havforsuring er et relativt nytt tema i den offentlige debatten, og prosessene bak kan være vanskelige å forstå. Vi har laget et faktaark som gir en enkel og lettfattelig innføring i temaet og prosjektet.

bottom of page