Search

Vitenskaplig artikkel om samproduksjon av kunnskap

Dannevig, H., Groven, K., Hovelsrud, G.K., Lundberg, A.K., Bellerby, R.G., Wallhead, P., Labriola, M., 2019. A framework for agenda-setting ocean acidification through boundary work. Environ. Sci. Policy 95, 28–37. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.02.001

Les den "aksepterte" utgaven av artikkemanuskriptet her.

©2017 by Adapting coastal zone management to ocean acidification.