top of page
Search

Presentasjon på Forskningsrådets MARINFORSK-konferanse

Richard Bellerby presenterte ACIDCOAST på MARINFORSK-programmet sin konferanse 22. oktober 2018

-presentasjon


Recent Posts

See All

Halvor Dannevig har skrevet om ACIDCOAST-prosjektet i spalten "Forskning Viser at.." i Dagens Næringsliv . -DN 24.05.19: "Surere hav gir surere alger"

Dannevig, H., Groven, K., Hovelsrud, G.K., Lundberg, A.K., Bellerby, R.G., Wallhead, P., Labriola, M., 2019. A framework for agenda-setting ocean acidification through boundary work. Environ. Sci. Pol

bottom of page