top of page
Search

Policy brief: Forslag til politikk for forvaltning av havforsuring i norske kystfarvann

Denne rapporten er et «sammendrag for politikk» fra ACIDCOAST-prosjektet, hvor forskerne drøfter og kommer med anbefalinger rundt hvordan den kystnære havforsuringen kan forvaltes. Det presenterer kort resultater og effekter fra prosjektet og drøfter ulike alternativer for hvordan havforsuring kan integreres i kystsoneforvaltningen. Rapporten anbefaler at havforsuring inkluderes i vannforvaltningen og bred brukerinvolvering når lokale terskelverdier for havforsuring skal utarbeides.

Last ned rapporten her

Recent Posts

See All

Artikkel i Dagens Næringsliv

Halvor Dannevig har skrevet om ACIDCOAST-prosjektet i spalten "Forskning Viser at.." i Dagens Næringsliv . -DN 24.05.19: "Surere hav gir surere alger"

Vitenskaplig artikkel om samproduksjon av kunnskap

Dannevig, H., Groven, K., Hovelsrud, G.K., Lundberg, A.K., Bellerby, R.G., Wallhead, P., Labriola, M., 2019. A framework for agenda-setting ocean acidification through boundary work. Environ. Sci. Pol

Comments


bottom of page