Search

Policy brief: Forslag til politikk for forvaltning av havforsuring i norske kystfarvann

Denne rapporten er et «sammendrag for politikk» fra ACIDCOAST-prosjektet, hvor forskerne drøfter og kommer med anbefalinger rundt hvordan den kystnære havforsuringen kan forvaltes. Det presenterer kort resultater og effekter fra prosjektet og drøfter ulike alternativer for hvordan havforsuring kan integreres i kystsoneforvaltningen. Rapporten anbefaler at havforsuring inkluderes i vannforvaltningen og bred brukerinvolvering når lokale terskelverdier for havforsuring skal utarbeides.

Last ned rapporten her

©2017 by Adapting coastal zone management to ocean acidification.