top of page
Search

Faktaark om havforsuring

Havforsuring er et relativt nytt tema i den offentlige debatten, og prosessene bak kan være vanskelige å forstå. Vi har laget et faktaark som gir en enkel og lettfattelig innføring i temaet og prosjektet.
Recent Posts

See All

Artikkel i Dagens Næringsliv

Halvor Dannevig har skrevet om ACIDCOAST-prosjektet i spalten "Forskning Viser at.." i Dagens Næringsliv . -DN 24.05.19: "Surere hav gir surere alger"

Vitenskaplig artikkel om samproduksjon av kunnskap

Dannevig, H., Groven, K., Hovelsrud, G.K., Lundberg, A.K., Bellerby, R.G., Wallhead, P., Labriola, M., 2019. A framework for agenda-setting ocean acidification through boundary work. Environ. Sci. Pol

Comments


bottom of page