Search

Faktaark om havforsuring

Havforsuring er et relativt nytt tema i den offentlige debatten, og prosessene bak kan være vanskelige å forstå. Vi har laget et faktaark som gir en enkel og lettfattelig innføring i temaet og prosjektet.
©2017 by Adapting coastal zone management to ocean acidification.