top of page
Search

Foredrag om AcidCoast på den Nordiske klimatipasningskonferansen

Updated: May 31, 2019

Hva er havforsuring, og hvorfor bør kystsoneforvaltningen bry seg om dette temaet? Se presentasjonen Halvor Dannevig holdt på konferansen 4th Nordic Conference on Climate Change Adaptation i Bergen i august 2016.

Her kan du se Vestlandsforskings presentasjon på klimakonferansen i 2016. Tittelen på foredraget var "Co-production of Ocean Acidification knowledge for adaptive co-management of the coastal zone".

Recent Posts

See All

Artikkel i Dagens Næringsliv

Halvor Dannevig har skrevet om ACIDCOAST-prosjektet i spalten "Forskning Viser at.." i Dagens Næringsliv . -DN 24.05.19: "Surere hav gir surere alger"

Vitenskaplig artikkel om samproduksjon av kunnskap

Dannevig, H., Groven, K., Hovelsrud, G.K., Lundberg, A.K., Bellerby, R.G., Wallhead, P., Labriola, M., 2019. A framework for agenda-setting ocean acidification through boundary work. Environ. Sci. Pol

Comments


bottom of page