top of page
Search

ACIDCOAST poster til Nordic Adaptation Conference i Bergen 2016

Kan aktørene som inngår i forvaltningen av den norske kystsoneforvaltningen alt nå forholde seg til at havet blir surere? Hva kan de lære av forvaltningens arbeid med klimatilpasning? 

Posteren ble laget til en forskerkonferanse i 2016.

Posteren har tittelen "Adapting to Coastal Ocean Acidification – a "wicked problem" for coastal governance?" og er laget av forskere fra Vestlandsforsking, Nordlandsforskning og The Scottish Association for Marine Science.

Recent Posts

See All

Artikkel i Dagens Næringsliv

Halvor Dannevig har skrevet om ACIDCOAST-prosjektet i spalten "Forskning Viser at.." i Dagens Næringsliv . -DN 24.05.19: "Surere hav gir surere alger"

Vitenskaplig artikkel om samproduksjon av kunnskap

Dannevig, H., Groven, K., Hovelsrud, G.K., Lundberg, A.K., Bellerby, R.G., Wallhead, P., Labriola, M., 2019. A framework for agenda-setting ocean acidification through boundary work. Environ. Sci. Pol

Comments


bottom of page