top of page
obanbay.jpg

Våren 2018

I dialog med skotsk kystforvaltning

AcidCoast henter kunnskap fra skotske forskere om hvordan forvaltningen av kystområder kan ta hensyn til havforsuring.

Skotske forskere i Scottish Association of Marine Scientists (SAMS) utgjør en kunnskapskilde for forskerne i AcidCoast. Prosjektet omfatter en case i Argyll på vestkysten av Skottland. Hensikten er å sammenligne norske og skotske erfaringer med integrert kystsoneforvaltning for å finne ut hvor egnet denne tilnærmingen når det gjelder å håndtere utfordringer som klimatilpasning og havforsuring.

Mange likheter

Skottland har mange av de samme utfordringene med kystsoneforvaltning som Norge, med til dels intensiv bruk av kystfarvann til oppdrett. Fiskerinæringen er også aktiv i Skottland, og i likhet med her er det etablert en rekke marine verneområder. Den skotske forvaltningen av kystsonen skiller seg fra den norske ved at sjøarealene planlegges på et høyere forvaltningsnivå enn i Norge.

Møttes i Edinburgh

Hovedaktiviteten i denne delen av prosjektet er en workshop i Edinburgh i Skottland med aktører fra forvaltning, akademia og næring i Skottland samt norske og skotske prosjektdeltagere. Møtet fant sted i mars 2018. En engelskspråklig rapport fra workshopen vil bli tilgjengelig på nettsiden.

Les mer
bottom of page