top of page

2016

Faktaark om havforsuring

Havforsuring er et relativt nytt tema i den offentlige debatten, og prosessene bak kan være vanskelige å forstå. Vi har laget et faktaark som gir en enkel og lettfattelig innføring i temaet og prosjektet.

Faktaarket er skrevet av Idun A. Husabø og designet av Øystein Vidnes. Du kan laste det ned her.

bottom of page